VYŠETRENIE V AMBULANCII X-PAIN CLINIC

Ako prebieha prvé vyšetrenie?

Počas prvého vyšetrenia kladieme dôraz na dialóg. Budeme sa vás pýtať mnoho otázok, ktoré nám pomôžu pochopiť špecifiká vašej bolesti. Je viac ako vítané, aby ste so sebou priviedli aj príbuzného, ktorý anamnézu vašej bolesti pozná. Vzhľadom na povahu otázok dokreslí obraz vašej bolesti, čo výrazne pomôže v následnej diagnostike. Prvé vyšetrenie prebieha v troch fázach:

Najprv sa stretnete s našou zdravotnou sestrou, ktorá s vami zrealizuje niekoľko základných administratívnych úkonov. Odmeria vám vitálne funkcie a zistí od vás základné informácie o vašej bolesti.

Po pár minútach strávených u sestry si vás preberie náš doktor na diagnostiku vašej bolesti. Cielenými otázkami zistí špecifické vlastnosti bolesti, ako je napríklad jej lokalizácia, dĺžka trvania, intenzita a podobne. Tiež sa vás opýta na vaše predošlé choroby, operácie, úrazy a liečbu. Súčasťou otázok je aj rodinná, lieková a alergologická anamnéza.

Tretiu časť prvého sedenia predstavuje fyzické vyšetrenie pacienta a vyšetrenie miesta bolesti. Výsledkom takéhoto komplexného prístupu k pacientovi je presná diagnostika problému.

Na záver vám lekár stanoví diagnózu, určí konkrétny typ bolesti a navrhne individualizovaný terapeutický plán založený na multidimenzionálnom modeli liečby – to znamená, že podľa povahy vášho problému navrhne prienik medzi farmakologickou, infúznou, intervenčnou či relaxačno regeneračnou liečbou.

Čo si mám so sebou priniesť na prvé vyšetrenie?

Ako sa môžem objednať?

U nás sa na termín nečaká mesiace. Váš akútny problém riešime ihneď. Na vyšetrenie objednávame výhradne telefonicky. Zavolajte nám na telefónne číslo 0915 879 294 a dohodnite si s nami čo najskorší možný termín.