ALGEZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

Liečba akútnej aj chronickej bolesti

Poskytujeme profesionálnu diagnostiku a liečbu bolesti. Obrátiť sa na nás môžete pri akútnych problémoch, ale aj pretrvávajúcej chronickej bolesti, ktorá vám znemožňuje vykonávať bežné činnosti. Pokiaľ sa nás chystáte navštíviť po prvýkrát, je potrebné objednať sa na vstupné vyšetrenie práve do algeziologickej ambulancie.

Špecifickou devízou našej kliniky je pochopenie všetkých princípov bolesti a ich špeciálna diagnostika. Poznatky implementujeme do terapeutických postupov, vďaka čomu môžeme pacientovi vybrať terapiu presne podľa jeho potrieb. Kombinujeme farmakologické aj nefarmakologické liečebné metódy. Naša klinika je pre každého pacienta tým správnym miestom.

ambulancia

Kto sa k nám môže objednať?

Sme tu pre všetkých pacientov, ktorí už majú diagnostikovaný pôvod bolesti. Znamená to, že pred návštevou našej ambulancie musíte prejsť diagnostickým procesom u obvodného lekára alebo príslušného špecialistu. Ak ste v pozorovaní lekára, prípadne ste v minulosti absolvovali diagnostiku či liečbu daného problému, radi sa s vami stretneme a navrhneme vám vhodnú terapeutickú liečbu.

Ako chápeme bolesť v X-pain clinic?

Bolesť je všeobecne definovaná ako nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným či potencionálnym poškodením tkaniva, prípadne popisovaný termínmi takéhoto poškodenia. Viac ako poučky nám však napovie skúsenosť. Každý, kto niekedy v živote bolesť zažil, vie, že nejde o nič príjemné ani pozitívne.

Je to v podstate komplexný vnem – zážitok, ktorý vyvoláva množstvo reakcií, a to nie len v medicínskej rovine. Bolesť má vplyv na náladu aj psychickú pohodu pacienta. V našom centre bolesť berieme ako medicínsky problém, ktorý má však zložitý biopsychosociálny dopad.

Práve pochopenie tohto faktu nás odlišuje od iných algeziologických ambulancií. K liečbe bolesti pristupujeme multidimenzionálne. Nesnažíme sa ovplyvniť len bolestivý podnet, ale komplexné reakcie, ktoré s ním súvisia.

Liečba bolesti je u nás prísne individualizovaná podľa potrieb pacienta. Ďalší odlišujúci prvok našej kliniky od ostatných pracovísk je, že ku každému pacientovi prechovávame osobný a osobitný prístup. Chceme ho lepšie spoznať, vďaka čomu pochopíme aj biopsychosociálne súvislosti jeho chronickej bolesti. K liečbe bolesti pristupujeme z každej strany a darí sa nám liečiť ju efektívne.

CHRONICKÁ NÁDOROVÁ BOLESŤ