Blokáda záhlavového nervu (n. occipitalis)

Čo je blokáda záhlavového nervu (n. occipitalis)?

Blokády periférnych nervov sa používajú v liečbe bolestí hlavy už dávno, pričom najrozšírenejším typom blokády periférneho nervu pri migrénach a iných typoch bolestí hlavy je blokáda veľkého (alebo malého) záhlavového nervu. Tento nerv, spolu s malým záhlavovým nervom, zásobujú oblasť záhlavia, a ich blokáda sa ukázala ako účinný liečebný postup nielen pri migréne, ale aj pri iných bolestiach hlavy (viď nižšie).

Mechanizmy vedúce ku vzniku bolesti hlavy, migrény či iných typov bolesti hlavy sú zložité, a blokáda záhlavového nervu poskytuje invazívny prístup ako tieto mechanizmy ovplyvniť a znížiť tak intenzitu a frekvenciu záchvatov bolestí hlavy.

Účinky blokády záhlavového nervu:

Pri migrenóznom ataku, pri záchvate migrény, dokáže táto metóda ovplyvniť (zredukovať) intenzitu bolesti hlavy. Ak ju aplikujeme preventívne, mimo záchvatu, spolu s ostatnými antimigrenóznymi intervenciami, ktoré na našom pracovisku realizujeme, vieme tiež ovplyvniť frekvenciu záchvatov na rôzne dlhú dobu.

Kedy a pre koho je blokáda záhlavového nervu vhodná

Na našom pracovisku realizujeme integratívny prístup k liečbe migrény a iných bolestí hlavy, ktorý využíva kombináciu farmakologických a nefarmakologických liečebných metód, prístup, ktorý je výsledkom integrácie viacerých individualizovaných intervencií zameraných na liečbu migrény.

Našimi liečebnými postupmi nedokážeme síce migrénu vyliečiť (to sa ani nedá), ale s pomerne vysokou úspešnosťou dokážeme ovplyvniť akútny záchvat migrény (pacient príde ku nám, ak je schopný, v čase záchvatu, a našou intervenciou vieme zmierniť bolesť hlavy), a jednak vieme vysokou mierou ovplyvniť frekvenciu a intenzitu záchvatov (znížia sa), čím pôsobíme profylakticky.

Blokáda záhlavového nervu (aj oboch) patrí do skupiny invazívnych tzv. intervenčných algeziologických výkonov v liečbe chronickej bolesti.

Je vhodná u pacientov, ktorí trpia migrénou, ale aj inými typmi bolesti hlavy – okcipitálna neuralgia, cluster headache, atypická bolesť tváre, hemikránia continua, či bolesť v temporomandibulárnom kĺbe, ako aj postherpetickou neuralgiou, či cervikogénnou bolesťou hlavy.

Pre koho nie je blokáda vhodná?

Alergia na lidokaín alebo iné lokálne anestetikum, poruchy zrážania krvi, stav po úraze hlavy, mozgu, akútna infekcia.

Ako prebieha výkon?

Blokáda záhlavového nervu patrí do skupiny intervenčných algeziologických výkonov a je to pomerne ľahko realizovateľný výkon, ktorý spočíva v infiltrácii okolia záhlavového nervu lokálnym anestetikom. Je to plytký vpich do podkožia, vo vlasatej časti hlavy, podkožne, infiltračne.

Najprv odmeriame vaše vitálnej funkcie (tlak krvi, pulz, oxymetria), zaistíme periférnu žilu („pichneme“ flexilu). Výkon sa realizuje v sede. Po dezinfekcii miesta vpichu sa aplikuje lokálne anestetikum do miesta, kde prechádza záhlavový nerv. Niekedy sa takto infiltrujú oba nervové vlákna aj veľkého aj malého záhlavového nervu, unilaterálne alebo bilaterálne (na oboch stranách, vpravo i vľavo). Výkon sa dobre toleruje, pacient pri ňom cíti jemné štípanie v mieste vpichu. Nakoľko tieto nervové vlákna prebiehajú podkožne, a na lebke je hrúbka podkožného tkaniva minimálna, je vpich naozaj veľmi plytký (možno 2 -3 milimetre), realizuje sa veľmi tenkou ihlou – tak vďaka týmto atribútom, sa výkon toleruje pacientom veľmi dobre.

Po výkone si vás ešte odsledujeme po dobu 30 minút, a po monitoringu vitálnych funkcií, môžete odísť domov.

Aké sú možné komplikácie výkonu?

Zväčša ide o prechodné pocity – môže sa objaviť stŕpnutie skalpu, polovice hlavy, niekedy aj točenie hlavy, ktoré je dočasné. Hrozia aj bežne uvádzané nežiaduce účinky pri akejkoľvek blokáde periférneho nervu – alergická reakcia, kardiovaskulárne dôsledky blokády, toxická reakcia na lokálne aneastetikum a pod.

Aká je liečebná stratégia?

Blokáda sa realizuje jednorazovo. Pacient môže prísť aj v akútnom ataku migrenóznej bolesti (pozor – bolesť hlavy musí byť diagnostikovaná a liečebná neurológom, nesmie ísť o nové nediagnostikované bolesti hlavy!), a môže prísť medzi záchvatovým obdobím, kedy sa blokáda aplikuje preventívne, v rámci antimigrénozneho intervenčného postupu na našom pracovisku.

Trápi vás migréna? Objednajte sa k nám na blokádu záhlavového nervu.