Cenník

Cenník - ambulancia

 • Obstrek - infiltrácia spúštacích bodov bolesti (samoplatca)
  10,00
 • Obstrek ozónom
  15,00
 • Nebulizácia (kyselina hyalúronová)
  15,00
 • Biodermálne nite
  50,00
 • Tlaková kaudálna blokáda (samoplatca)
  100,00
 • Blokáda periférneho nervu (samoplatca)
  80,00
 • Antimigrenózna terapia (3 sedenia)aplikácia+liečivo
  80,00
 • Antimigrenózna terapia (1 sedenia)aplikácia+liečivo
  30,00
 • Ozónová hemoterapia veľká
  40,00
 • Infúzna terapia - (1 aplikácia bez liečiva) (samoplatca)
  15,00
 • Analgetická infúzia – klasická (1 aplikácia + liečivo) (samoplatca)
  19,00
 • Myorelaxačno- analgetická infúzia pri akútnej bolesti (apl.+ liečivo) (samopl.)
  28,00
 • Vazodilatačná infúzna terapia (samoplatca)
  19,00
 • Infúzia s vit. C (1 aplikácia bez liečiva)
  20,00
 • Infúzia s vit. C (1 aplikácia + liečivo)
  35,00
 • Doplatok za Magnézium 1 amp. (liečivo)(neuhrádza poisťovňa)
  0,40
 • Doplatok za NaCl 100 ml, 250 ml, 500 ml (neuhrádza poisťovňa)
  0,80 - 1,20
 • Kyselina hyalúronová bez aditíva (apl. do kolenného kĺbu)
  80,00
 • Kyselina hyalúronová s aditívom (apl. do kolenného kĺbu)
  85,00
 • PEPTYS kolagén (fragmentovaný kolagén 2 ml - aplikácia do kolenného kĺbu)
  190,00
 • Guna (1 liečivo)
  14,00
 • Guna (1 aplikácia)
  5,00
 • Meranie INR - prístrojom MicroINR (neuhrádza poisťovňa)
  6,00
 • Tejpovanie
  1 cm = 0,20
 • Kozmetický výrobok
  1,00 - 300,00
 • Vyšetrenie prvotné algeziologické
  50,00
 • Vyšetrenie kontrolné algeziologické
  30,00
 • Konzultácia
  50,00
 • Víkendový príplatok
  25,00
 • Výjazd sestra do 20 km
  30,00
 • Výjazd lekár do 20 km
  50,00
 • Výjazd lekára alebo sestry nad 20 km
  0,50
 • Zhodnotenie zdravotného stavu na pacientovu žiadosť
  0,00
 • Darčeková poukážka
  50,00
 • Darčeková poukážka
  100,00
 • Darčeková poukážka
  200,00
 • Darčeková poukážka
  300,00
 • Infúzia s Manitolom - liek
  6,00
 • Infúzia so Solumedrolom, liek
  4,00
 • Infúzias THP, liek
  4,00

Cenník - relaxačné a regeneračné centrum

 • Hyperbarická komora 60 min
  30,00
 • Rázová vlna (1 aplikácia)
  25,00
 • Rázová vlna, 1 aplikácia (pri siedmych apl. - platí 6 aplikácií + 1 gratis)
  25,00
 • Elektródy na diatermiu 1 ks
  20,00
 • Diatermia/Ultrazvuk/Laser/ s gelom (1 aplikácia)
  7,00
 • TriJALUX 3 aplikácie
  140,00
 • TriJALUX - pri jednom pacientovi - druhá lokalita - zľava 50%
  70,00
 • Oxygenoterapia (1 sedenie)
  3,00
 • Oxygenoterapia (pri 6 x vitamínová infúzia je oxy grátis)
  0,00
 • Kyslíkové okuliare
  2,00
 • Kyslíková maska
  2,00
 • Masáž klasická šija + chrbát 45 min
  25,00
 • Masáž horných končatín 25 min
  15,00
 • Masáž dolných končatín 45 min
  25,00
 • Masáž celotelová 90 min
  50,00
 • Masáž šije 15 min
  10,00
 • Moxovanie
  20,00
 • Manuálna lymfodrenáž
  35,00
 • Prvá návšteva pri manuálnej terapii
  60,00
 • Manuálna terapia
  40,00
 • Lávové kamene
  5,00
 • Rebox
  2,00
 • Bankovanie
  5,00
 • Tejpovanie
  1 cm = 0,20
 • Biolampa / apikácia
  3,00
 • Hirudoterapia
  20,00 € (aplikácia) + 8,00 € (1ks pijavica)
 • Jadon gel hot
  11,00
 • Jadon trigger
  12,00
 • Jadon gel ice
  11,00
 • Ozonicon 100 g
  16,00
 • Tiande Jian Kang
  6,00
 • Tiande Wutong
  6,00
 • Živa kapsule
  38,00
 • Kozmetické výrobky
  podľa cenníkovej ceny
 • Botox 1 lokalita
  90,00
 • Botox 2 lokality
  170,00
 • Botox 3 lokality
  240,00