CHRONICKÁ NÁDOROVÁ BOLESŤ

onko

Pomôžeme vám zmierniť priebeh ochorenia

Nádorová bolesť vzniká z dôvodu prítomnosti nádorového ochorenia. Je spôsobená jednak prítomnosťou samotného nádoru, jeho inváziou do okolitých tkanív, svalov, kostí či nervových štruktúr. Je žiaduce, aby protinádorovú liečbu riadil onkológ, no liečbe nádorovej bolesti by sa mal venovať algeziológ.

Okrem liečby onkologického ochorenia je teda vhodné, aby bola liečená aj bolesť. Je totiž dokázané, že ak onkologický pacient trpí neznesiteľnou bolesťou, dochádza k rýchlejšiemu postupu ochorenia a skráteniu jeho prežívania. Algeziológ však dokáže nádorovú bolesť racionálne riešiť.

Nádorová bolesť má široký rozmer a mnoho dimenzií – zasahuje fyziologickú, psychologickú, sociálnu aj duchovnú stránku človeka. Môže byť spôsobená jednak samotným nádorovým ochorením, ale aj početnými diagnostickými a terapeutickými úkonmi, ktoré pacient v priebehu trvania onkologického ochorenia podstupuje.

Liečba chronickej nádorovej bolesti

Liečbu chronickej nádorovej bolesti riešime vysoko profesionálne, citlivo a empaticky. Využívame princípy multidimenzionálneho hodnotenia, čo znamená, že sa na problém nádorovej bolesti pozeráme komplexne. Spoločným aktívnym prístupom pacienta a nášho tímu vieme urobiť maximum na dosiahnutie spoločného cieľa – zlepšenie kvality života onkologicky chorého pacienta.

Uvedomujeme si, že bolesť nie je jediným problémom, s ktorým onkologický pacient bojuje. Sú to aj početné sprievodné symptómy, ktoré ho závažne limitujú v živote – prejavuje sa u neho únava, nespavosť, úzkosť, depresia, neschopnosť sa najesť a pod. Je preto vhodné, ak na vyšetrenie príde pacient aj so svojím príbuzným. Vďaka nemu budeme schopní poňať všetky dimenzie nádorovej bolesti a byť čo najúspešnejší v jej liečbe.

Snažíme sa s pacientom komunikovať, spoznať jeho obavy a nevyslovené otázky. Či už je to on, alebo jeho príbuzní, sme si vedomí, že bolesť nie je jediná vec, ktorá ich trápi. Našim pacientom a ich rodinám ponúkame priestor na komunikáciu o jeho obavách a strachu. Zároveň však chceme vedieť, kto mu robí najväčšiu radosť v živote, čo pekné v živote zažil, čo ho teší a napĺňa energiou, aby sme mu vedeli poradiť zamerať sa na pozitívne veci. Odpovieme mu na nevyslovené otázky a budeme ho sprevádzať v jeho neľahkom boji.

Hospicová paliatívna starostlivosť

Nespornou výhodou nášho zariadenia je spolupráca s Mobilným hospicom Sv. Lujzy. Spolu s tímom hospicu kladieme veľký dôraz a dôležitosť na dôstojné umieranie v domácom prostredí. Keď príde čas a priebeh onkologického ochorenia je už nezvrátiteľný, nebojíme sa s pacientom a s jeho príbuznými rozprávať aj o tejto alternatíve. Sme otvorení rozhovoru a pripravení odpovedať im na otázky, ktoré ich trápia, boja sa ich vysloviť, alebo na ktoré im nechceli odpovedať iní zdravotníci. Spoločným úsilím zabezpečíme pacientom najvyššiu možnú mieru komfortu a dôstojnosti aj v tých najťažších chvíľach.