Trpíte pooperačnou bolesťou?

Akútna pooperačná bolesť trvá zväčša niekoľko hodín, maximálne niekoľko dní. Výrazne ovplyvňuje procesy v ľudskom tele, ktoré za iných okolností fungujú normálne, napríklad optimálnu kardiovaskulárnu záťaž alebo schopnosť si adekvátne odkašľať či efektívne dýchať. Z prognostického hľadiska existujú operačné výkony, pri ktorých môžeme očakávať pooperačnú bolesť veľmi silnej intenzity.

Akútna pooperačná bolesť sa môže prelínať aj s iným zdravotným problémom. Preto je nevyhnutné dôkladné vyšetrenie lekárom. Výsledkom tohto vyšetrenia môže byť nakoniec aj taký postup, že budete odoslaný na dôsledné prešetrenie vašich pooperačných bolestí, podľa vášho základného ochorenia, do nemocnice.

Akútna pooperačná bolesť silnej intenzity vzniká:

Akútna pooperačná bolesť stredne silnej intenzity vzniká:

Pokiaľ nie je akútna pooperačná bolesť adekvátne liečená, môže prejsť až do chronicity, pričom vzniká chronická pooperačná bolesť. Niektoré typy chronickej pooperačnej bolesti sú verejnosti dobre známe: postamputačná bolesť, fantómová bolesť, bolesť po mastektómii (po čiastočnom alebo úplnom odstránení prsníka), bolesť po cholecystektómii a iné.

Liečba chronickej pooperačnej bolesti

Faktorov, ktoré ovplyvňujú intenzitu pooperačnej bolesti, je mnoho. Keďže sa nedá dopredu predikovať, nemáte sa na ňu ako adekvátne pripraviť. Pokiaľ ste však podstúpili operačný zákrok a aj po prepustení z nemocnice pociťujete pooperačnú bolesť, môžete sa na nás obrátiť. Naše terapeutické metódy vám prinesú vyššiu úľavu v kratšom čase a dovolia vám rýchlejšie sa vrátiť k bežnému životu.

Kontaktujte nás pre viac informácií. Navrhneme vám adekvátny postup, ktorý vás zbaví pooperačnej bolesti.