Poďakovanie

Ďakujeme firme Medicton za darovanie infúznych púmp a tlakomerov.
Aj vďaka Medicton-u tak môžeme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Ďakujeme.
Váš, x -pain clinic.