CHRONICKÁ BOLESŤ

Liečba chronickej bolesti

Chronická nenádorová bolesť sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek oblasti tela. Vzniká ako dôsledok najrôznejších stavov po úrazoch, operáciách, jednostrannom zaťažovaní pohybového aparátu alebo aj závažnejších organických či metabolických ochorení. Môže mať rôzne dlhé trvanie a intenzitu.

Môžete nás navštíviť pri nasledovných problémoch:

Bolesť
hlavy

migrény, neuralgie hlavových nervov – prevažne trojklanného nervu

Orofaciálna
bolesť

bolesť tváre, dutiny ústnej, sliznice dutiny ústnej, jazyka

Bolesť pohybového ústrojenstva

bolesti kĺbov, svalov a kostí

Bolesť chrbta
a chrbtice

vzniknutá v dôsledku degeneratívnych ochorení stavcov, platničiek a priľahlých tkanív

Neuropatická
bolesť

bolesť spôsobená poškodením periférneho a centrálneho nervového systému, polyneuropatie pri cukrovke, bolesti po cievnej mozgovej príhode

Bolesť pri herpes zoster

chronická bolesť po výseve pásového oparu, tzv. postherpetická neuralgia

Chronická pooperačná bolesť

napríklad fantómová (bolesť neexistujúcej amputovanej končatiny), bolesť postamputačná (bolesť v kýpti amputovanej končatiny), bolesť po odstránení prsníka (postmastektomická bolesť) a ďalšie

Viscerálna
bolesť

útrobná bolesť, ktorá úzko súvisí s prenesenou bolesťou, kedy sa bolesť konkrétneho útrobného orgánu vyskytne na povrchu tela inde, ako by sme čakali. Najčastejšie ide o bolesť brucha

Komplexný regionálny bolestivý syndróm

špeciálny bolestivý stav, ktorý vzniká zväčša následkom úrazu končatiny. Vyznačuje sa spontánnou bolestivosťou, poruchami prekrvenia, potivosťou a opuchom postihnutej končatiny

Failed neck / back surgery syndrome

špecifický typ bolesti vyskytujúci sa v krčnej oblasti a horných končatinách, alebo v krížovej oblasti a dolných končatinách. Objavuje sa po operácii krčnej či driekovej chrbtice. Ide zväčša o už chirurgicky neriešiteľný stav po opakovaných neurochirurgických operáciách, ktoré nepriniesli pacientovi priaznivý efekt. Táto bolesť je kombináciou viacerých typov bolestí a predstavuje závažný algický stav, s ktorým je náročné vrátiť sa do bežného života