X-PAIN CLINIC Ďetom

tDCS a Hyperbarická oxygenoterapia

Milí rodičia, x – pain clinic prináša pre vaše Inak obdarené detičky, kombináciu dvoch metód – hyperbarická oxygenoterapia (HBO) a transkraniálna stimulácia mozgu (tDCS). Obidve tieto metódy zlepšujú tzv. kognitívne funkcie človeka – čiže zlepšujú schopnosti ako sú vnímanie, pozornosť, pamäť, učenie, myslenie, rozhodovanie a verbálny prejav. Všetky tieto uvedené schopnosti nám všetkým, aj veľkým, aj malým, umožňujú myslieť a spoznávať svet.

Vieme, že by ste pre svoje ratolesti, ktoré sú kognitívne znevýhodnené, urobili všetko na svete.

My, v x – pain clinic, nesľubujeme vyliečenie.

Ponúkame vám kombináciu dvoch metód, ako bezbolestne zvýšiť úroveň poznávacích, mentálnych čiže kognitívnych procesov vášho dieťatka.

Hyperbarická komora

Presnejšie povedané, hyperbarická oxygenoterapia (HBO), je metóda, ktorú už isto poznáte. Je to vdychovanie kyslíka pri zvýšenom tlaku, v pretlakovej komore, vďaka čomu sa vdychovaný kyslík v extrémne vysokej miere rozpúšťa fyzikálne v krvi, a teda, sa do tkanív (hlavne mozog, ale aj iné orgány) privádza veľmi vysoké množstvo kyslíka, čo pôsobí mimoriadne priaznivo pre nervový systém (zlepšuje koncentráciu, pamäť a mentálnu výkonnosť). Jednoznačne sa preukázalo, že HBO zlepšuje prietok krvi mozgom, zlepšuje rôzne metabolické pochody v mozgu a ovplyvňuje činnosť nervových buniek, čo vedie k zlepšeniu kognitívnych funkcií, pamäte, spánku, ako aj k zlepšeniu fyzickej výkonnosti či chôdze.

tDCS

tDCS, čiže transkraniálna stimulácia jednosmerným prúdom, je metóda, ktorá je možno menej známa. Je to forma neinvazívnej mozgovej stimulácie, ktorá podporuje tzv. „neuroplastické procesy“ v mozgu. Neuroplasticita je schopnosť nervového systému (predovšetkým mozgu) zmeniť a zlepšiť svoju aktivitu (výkonnosť), a to zmenou štruktúry a funkcie nervových buniek. Je to možné vďaka tomu, že neuróny (nervové bunky) sú schopné vytvárať nové spojenia medzi sebou a posilňovať už tie existujúce. Nervové bunky v mozgu tak zvyšujú svoj výkon a potenciál.

tDCS tieto procesy iniciuje a značne podporuje a v súčasnosti táto metóda zaznamenáva pre svoje pozitívne účinky zvýšený klinický i vedecký záujem v liečbe neurologických i psychiatrických ochorení, a to ako u detí, tak aj u dospelých (demencia, poruchy pamäte a reči u dospelých po cievnej mozgovej príhode, či depresia).

Odporúčané pri:

ADHD

Porucha autistického spektra (ASD)

Oneskorený vývoj dieťaťa

Poruchy správania

Poruchy reči a vyjadrovania

Ostatné kognitívne poruchy

Pred aplikáciou tejto liečebnej metódy je nutné absolvovať konzultáciu s našim lekárom. Všetky potrebné informácie vám radi poskytneme osobne, mailom, či telefonicky.