Typy infúzií

Analgetická
infúzia – klasická

Antineuropatická
infúzia

Infúzia na neuralgické bolesti (záchvatovité, šľahavé, elektrizujúce)

Myorelaxačno – analgetická infúzia I. pre chronickú bolesť

Myorelaxačno – analgetická infúzia II. pre akútnu bolesť

Analgetická infúzia k liečbe akútnej pooperačnej bolesti

Analgetická infúzia na akútnu posttraumatickú bolesť

Vazodilatačná
infúzia

Vitamínová infúzia – B vitamíny (B1, B6)

Infúzia s vysokodávkovým Vitamínom C

Multivitamínová infúzia – vitamíny skupiny B, vitamín C, magnesium

Revitalizačná
infúzia

Antioxidačná infúzia – imunomodulačná

Ozónová
hemoterapia