Druhy terapeutických metód

Klasická
masáž

Breussova
masáž

Manuálna
lymfodrenáž

Bankovanie –
vákuumterapia

Moxovanie

Lávové
kamene

Biodermálne
nite

Manuálna
terapia

Rebox

Biolampa

Hirudoterapia

NOVINKA - Rázová vlna

NOVINKA - Hyperbarická oxygenoterapia

NOVINKA - Karboxyterapia - plynové injekcie

NOVINKA - Trijalux a Sinapsi prístroj

NOVINKA - Oxygenoterapia - inhalácia kyslíka

SINAPSI 2.0 NFi a aplikácia jednozložkového healing fytogélu

NOVINKA - Nebulizácia kyseliny hyalurónove

tDCS - Transkraniálna stimulácia elektrickým prúdom

TENS – transkutánna elektrická nervová stimulácia