Ambulantné intervenčné výkony

Blokáda ganglion sphenopalatinum

Blokáda záhlavového nervu (n. occipitalis)