RELAXAČNÉ A REGENERAČNÉ CENTRUM

Centrum regenerácie a relaxácie tela je treťou neoddeliteľnou časťou X-pain clinic. Dovoľuje nám pristupovať k liečbe multidimenzionálne a vytvárať pacientom terapeutický plán zameraný na prienik všetkých druhov liečby bolesti – farmakologickej, infúznej,  terapeutickej aj relaxačnej.

Každý liečebný plán je špecifický a individuálne pripravený pre potreby konkrétneho pacienta. Je založený na profesionálnej diagnostike, ktorej súčasťou je aj komunikácia a blízky vzťah k pacientovi. Len vďaka všetkým vonkajším a vnútorným faktorom dokážeme pochopiť charakter bolesti pacienta a spolu s ním popracovať na tom, aby sa mu čo najrýchlejšie uľavilo.

masaze

Metódy relaxačno-regeneračného centra X-pain clinic

Naše terapeutické úkony zahŕňajú farmakologickú aj nefarmakologickú liečbu, fyzikálnu liečbu, masáže, terapiu teplom, manipulačnú terapiu a biologickú liečbu v kombinácii s miniinvazívnymi výkonmi. Súčasťou terapie sú aj rady a konzultácie k zmene niektorých škodlivých návykov pacientov, pohybových stereotypov a vzorcov správania, vďaka ktorým sa pacientovi trpiacemu chronickou bolesťou zlepší kvalita života.

Kto nás môže navštíviť?

Druhy terapeutických metód

X - pain clinic ‎ deťom‎