Trápi vás migréna?

Pod migrénou rozumieme záchvatovité bolesti hlavy, ktoré vznikajú ako komplexná reakcia organizmu na určité spúšťacie mechanizmy. Pacienta dokážu poriadne potrápiť, nakoľko počas záchvatu nie je schopný takmer žiadnej činnosti. Na našej klinike sa nám však úspešne darí využívať neinvazívnu metódu liečby migrény, vďaka ktorej sa našim pacientom značne uľavilo.

Príznaky migrény

Migréna je ochorenie charakterizované silnými atakmi pulzujúcej bolesti hlavy rôznej intenzity, ktoré trvajú niekoľko hodín až niekoľko dní. Bolesť hlavy je zväčša jednostranná, pulzujúca, bodavá a ťahavá. Súčasťou klinického obrazu sú aj vystupňované vegetatívne príznaky, ako je precitlivenosť na svetlo či zvuk, pocit na zvracanie alebo dokonca až samotné zvracanie.

Liečba migrén patrí výhradne do rúk neurológa, ktorý sa zameriava na kontrolu akútnych  záchvatov a profylaktickú liečbu. Takáto terapia by mala predchádzať vzniku nepríjemných záchvatov.

Liečba migrény na našej klinike

Na našom pracovisku realizujeme integratívny prístup k liečbe migrény, ktorý využíva kombináciu farmakologických a nefarmakologických liečebných metód, prístup, ktorý je výsledkom integrácie viacerých individualizovaných intervencií zameraných na liečbu migrény

Našimi liečebnými postupmi nedokážeme síce migrénu vyliečiť (to sa ani nedá), ale s pomerne vysokou úspešnosťou dokážeme ovplyvniť akútny záchvat migrény (pacient príde ku nám, ak je schopný, v čase záchvatu, a našou intervenciou vieme zmierniť bolesť hlavy), a jednak vieme vysokou mierou ovplyvniť frekvenciu a intenzitu záchvatov (znížia sa), čím pôsobíme profylakticky. 

V liečbe migrény realizujeme nasledovné intervencie:

Blokáda ganglion sphenopalatinum

Je to metóda, vďaka ktorej vieme ovplyvniť aj iné syndrómy bolesti hlavy – ako napr. atypická bolesť tváre, migrény, cluster headache, postherpetická neuralgia a iné. Uvedená štruktúra, ganglion sphenopalatinum, je nervová štruktúra, uzlík – zhluk nervových buniek (parasympatikové ganglion), ktoré sa nachádza v kostenom aparáte lebky, v priestore medzi čeľusťou a krídlovým výbežkom klinovej kosti, má plochý, trojuholníkový tvar a Vychádzajú z neho vlákna do sliznice nosa, mäkkého podnebia, mandle, uvuly, hornej pery, časti hltana, vysiela tiež vlákna do slzného nervu, je križovatkou vlákien a vetiev trojklanného nervu, inervuje nosové žľazy, slinné žľazy. Všetky jeho vetvy obsahujú aj vlákna pre hladké svalstvo, cievy a žľazy.

Práve tieto štruktúry, aktivácia parasympatikových kraniálnych ganglií, sa popisuje ako jeden z potenciálnych možných činiteľov, ktoré vedú k uvoľneniu určitých chemických látok, vazoaktívnych peptidov, ktoré prispievajú k neurogénnemu zápalu, k rozšíreniu ciev (vazodilatácii) intrakraniálnych ciev a k vzniku a udržiavaní symptómov migrény. Sú to príznaky ako napr. slzenie, nastrieknutie spojivky, opuch očných viečok, sekrécia z nosa.

Blokáda ganglion sphenopalatinum sa vykonáva transnazálne, cez nosové priechody, neinvazívne, čiže bez pichanie, bez použitia ihiel.

Do nosovej dutiny, vám zavedieme „výterovky,“ tyčinky s vatovou štetôčkou na jej konci, presne tak, ako keď sa robí výter z nosa. Následne, na tyčinky kvapkáme roztok lokálneho anestetika, ktorý steká po tyčinke, až na jej koniec, a tam sa lokálne anestetikum vstrebáva cez sliznicu, do ganglia sphenopalatinum, a ovplyvňuje jeho činnosť. Celý výkon trvá asi 45 minút, znáša sa dobre, nebolí a vyznačuje sa vysokou účinnosťou. Blokáda sa realizuje buď ako liečebný výkon, pri prebiehajúcom záchvate bolesti hlavy (úľava do 30 minút po aplikácii), alebo ako prevencia, tri krát za sebou, obdeň (v štúdiách sú popisované znížená frekvencia bolestí hlavy niekoľko mesiacov po liečbe, znížená frekvencia užívania medikácie 6 mesiacov po blokáde, zlepšenie kvality života v období 6 mesiacov po blokáde a viac). Podrobnosti o výkone nájdete TU.

blokáda n. occipitalis major (veľký záhlavový nerv)

Blokády periférnych nervov sa používajú v liečbe bolestí hlavy už dávno, pričom najrozšírenejším typom blokády periférneho nervu pri migrénach je blokáda veľkého záhlavového nervu. Tento nerv, spolu s malým záhlavovým nervom, zásobujú oblasť záhlavia, a ich blokáda sa ukázala ako účinný liečebný postup nielen pri migréne, ale aj pri klastrových bolestiach hlavy alebo aj iných chronických denných bolestiach hlavy, pričom pri úspešnej blokáde dochádza k zlepšeniu klinického stavu už po 20 – 30 minútach a úľava môže trvať niekoľko hodín až mesiacov. Blokáda záhlavového nervu, je pomerne ľahko realizovateľným výkonom a spočíva v infiltrácii okolia nervu lokálnym anestetikom. Je to plytký vpich do podkožia, vo vlasatej časti hlavy, podkožne, infiltračne a ide o nebolestivý výkon.  Je to invazívny algeziologický intervenčný výkon s cieľom ovplyvniť frekvenciu a intenzitu záchvatov bolestí hlavy. Podrobnosti o výkone nájdete TU.

aplikácia biodermálnych nití

Aplikácia biodermálnych nití má korene v tradičnej čínskej medicíne, kedy sa sterilná biodermálna niť vpichne do konkrétneho miesta na tele. Niť ostáva na tomto mieste, v tkanive, po dobu cca 6 týždňov, vstrebáva sa tam a tak pretrváva jej biologický účinok po dlhšiu dobu. Pri bolestiach hlavy aplikujeme biodermálne nite metódou LymphBelt (migrény), alebo ich aplikujeme do svalov pozdĺž krčnej chrbtice, paravertebrálne. Podrobnosti o výkone nájdete TU.

oxygenoterapia

Kyslíková liečba je liečebná a regeneračná metóda, pri ktorej sa vdychuje zvlhčený vzduch so zvýšenou koncentráciou kyslíka, cez kyslíkovú masku či okuliare. V odbornej literatúre sa údaje rôznia, ale najčastejšie sa účinnosť kyslíkovej liečby udáva na 24% -né zlepšenie u pacientov (pokles atakov bolestí hlavy), ktorí ju podstúpili. Spôsob účinku kyslíkovej liečby ostáva neznámy, predpokladá sa, že zvýšená koncentrácia kyslíka v krvi ovplyvňuje proces zužovania a rozširovania vnútromozgových ciev, a tak sa podieľa na ovplyvnení frekvencie či trvania záchvatov. Podrobnosti o výkone nájdete TU.

ozónová hemoterapia

Aplikácia ozónovej terapie vychádza z predstáv o významnej úlohe peroxidácie lipidov v patogenéze záchvatov migrény, kde terapia realizovaná formou intravenóznych ozonizovaných infúzií, mala jednoznačný efekt a účinok na výskyt záchvatov u migrenikov. Účinok je spôsobený viacerými mechanizmami, ale úspech je v štúdiách popisovaný jednoznačne – po desiatich procedúrach dochádza k zníženiu počtu záchvatov u 65%  pacientov. Prakticky – procedúra predstavuje aplikáciu infúzie, ktorá je nasýtená ozónom špeciálnym prístrojom (certifikovaný generátor ozónu), výkon trvá zhruba 30 minút a je potrebných 10 aplikácií. Týmto prístrojom disponujú na Slovensku približne tri pracoviská, x- pain clinic v Bojniciach, je jedným z nich. Podrobnosti o výkone nájdete TU.

hyperbaricka-komora-xpain

hyperbarická oxygenoterapia

Vdychovanie kyslíka pri zvýšenom tlaku, v pretlakovej komore, je ďalším sľubným prístupom v liečbe migrény. Cieľom pobytu v hyperbarickej komore je docieliť enormné zvýšenie dodávky kyslíka do tkanív, orgánov, a teda aj, do mozgu. Vplyvom vysokej koncentrácie kyslíka v krvi dochádza k stiahnutiu (vazokonstrikcia) vnútromozgových ciev. Predpokladajú sa aj iné mechanizmy pozitívneho efektu – podobne ako u kyslíkovej liečby a u ozónovej hemoterapii, kyslík moduluje zápalové mediátori, cytokíny a iné pôsobky, ktoré sa uplatňujú pri vzniku a udržiavaní migrén. Je to neinvazívna metóda so sľubným významom pre jedinca, nakoľko jej výhoda spočíva v tom, že neovplyvňuje len bolesti hlavy, ale benefit tejto kyslíkovej liečby sa prejaví vo všetkých orgánových systémoch človeka (nervový, dýchací, tráviaci, hormonálny systém, a pod.). Na docielenie terapeutického efektu sa odporúča absolvovať 10 – 20 sedení. Podrobnosti o výkone nájdete TU.

Rebox

Rebox je vysoko účinná elektroterapeutická metóda, ktorá uvoľňuje svalstvo. Rebox na molekulárnej úrovni upravuje vnútro (aj extra) bunkové prostredie, upravuje pH, čím eliminuje bolesť. Okrem toho zlepšuje prekrvenie v oblasti a zmierňuje spazmus paravertebrálneho svalstva. Podrobnosti o výkone nájdete TU

masáž šijového svalstva

Masáž šijového svalstva je jedným zo základných preventívno – terapeutických intervencií, ktoré ponúkame našim pacientom trpiacich na migrénu či iné bolesti hlavy. Ak nie sú kontraindikácie, je to vhodná metóda, ktorou dokáže skúsený masér ovplyvniť napätie v krčnej a šijovej oblasti. Podrobnosti o výkone nájdete TU.

transkraniálna kôrová stimulácia jednosmerným prúdom (tDCS)

tDCS je nová, jedinečná metóda, liečebná intervencia, dostupná na našom pracovisku. Aktuálne – touto možnosťou disponuje na Slovensku len niekoľko pracovísk (cca 5), a x- pain clinic Bojnice, je jedným z nich.

Je to neinvazívna technika modulácie mozgovej aktivity, ktorá využíva konštantné elektrické prúdy na stimuláciu alebo inhibíciu špecifických oblastí mozgu. Jednosmerný prúd nízkej intenzity prechádza medzi dvomi elektródami (anóda a katóda), ktoré sú umiestnené špecificky na pokožke hlavy, v určitom presnom zoradení. Ide o dobre tolerovanú, bezpečnú a ľahko použiteľnú metódu, pričom v posledných rokoch klinický výskum jednoznačne preukázal účinnosť a bezpečnosť tDCS pri rôznych ochoreniach – depresia, migréna, neuropatická bolesť, cievna mozgová príhoda – porucha reči – afázia.

Na efektívnosť tDCS na rôzne ochorenia stále prebiehajú rôzne klinicko – vedecké skúmania a štúdie, so zámerom optimalizovať liečebné protokoly aj v liečbe migrény, Už teraz je však jednoznačné a jasné, že tDCS môže znížiť počet dní migrény za mesiac u pacientov s migrénou. 

aromaterapia

Aromaterapia je príjemná prírodná terapeutická metóda, ktorej uplatnenie a pozitívne výsledky, predovšetkým v tradičnej čínskej medicíne, sú v liečbe migrén a bolesti hlavy jednoznačne preukázané. Aromatické rastlinné esenciálne oleje preukázali jednoznačné pozitívne účinky na zmiernenie bolesti pri migréne, nakoľko potláčajú tzv. neurogénny zápal, ovplyvňujú senzitizáciu centrálneho nervového systému a ovplyvňujú funkciu mozgových ciev (ich vazomotorickú aktivitu, tj – rozťahovanie a sťahovanie ich priemeru). Aromaterapia pôsobí komplexne, je účinná pri relaxácii, strese, poskytuje fyzickú í psychickú úľavu, zlepšuje náladu, prináša do nášho života rovnováhu, pohodu a úľavu od drobných nepríjemností a taktiež posilňuje imunitný, dýchací a obehový systém. Táto intervencia bude na našom pracovisku dostupná čoskoro.

myorelaxačná infúzna terapia

V rámci infúzneho programu, sa ako najúčinnejšia javí myorelaxačná infúzia. Infúzia uvoľní napätie svalov v krčnej oblasti, uvoľní svaly v oblasti šije i trapézov, ak je súčasťou infúzie aj horčík, ovplyvníme (znížime) aj neuromuskulárnu dráždivosť. Odporúča sa kombinovať infúziu s kyslíkovou liečbou.

Upozornenie: Ak trpíte bolesťami hlavy, musíte byť jednoznačne vyšetrený a sledovaný neurológom, to znamená pôvod bolestí hlavy musí byť jednoznačne prešetrený a určený neurológom.

S liečbou migrény vám radi pomôžeme. Objednajte sa na konzultáciu telefonicky alebo vyplňte formulár.