Blokáda nadlopatkového nervu (n. suprascapularis)

Čo je blokáda nadlopatkového nervu?

Blokáda nadlopatkového nervu patrí k tzv. intervenčným algeziologickým metódam liečby bolesti.

Sú to invazívne postupy (nazývané aj ako tzv. anestéziologické postupy v liečbe bolesti) liečby chronickej bolesti, ktoré účinne, úspešne a efektívne dopĺňajú ostatné (farmakologické a nefarmakologické) liečebné postupy v x – pain clinic, eventuálne v algeziológii vôbec.

Tým, že na našej klinike pracujú anestéziológovia – algeziológovia, vieme v porovnaní s inými odbornosťami, účinne ovplyvniť generátor bolesti (to, kde bolí) aj inak, ako „iba“ liekmi, obstrekmi či infúziami.

Všetky tieto postupy sú, samozrejme, v liečbe bolesti potrebné, ale intervenčné postupy nám dovoľujú nielen bolesť liečiť, ale slúžia aj ako dôležitý diagnostický nástroj (odhalia prítomnosť centrálnej zložky chronickej bolesti, resp. mieru jej prítomnosti – vieme tak odlíšiť centrálnu bolesť od periférnej, vieme určiť generátor bolesti a efekt jeho liečebného ovplyvnenia. ), alebo dokážu vzniku chronickej bolesti predísť (prevencia). Význam týchto blokád spočíva hlavne v tom, že vedú k prerušeniu vedenia informácie o bolesti z miesta, kde to bolí (napr. rameno), do miesta, kde vnem bolesti vzniká (centrálny nervový systém, mozog).

Nadlopatkový nerv (n. suprascapularis) prenáša 70 % všetkých bolestivých signálov z ramenného kĺbu, čiže je to práve táto nervová štruktúra, ktorá je za transport bolesti z ramenného kĺbu do mozgu zodpovedná najviac (druhým dôležitým nervom je n. axilaris).

Blokáda nadlopatkového nervu je teda invazívna intervenčná technika liečby chronickej bolesti, kedy blokádou transportu bolestivých signálov z ramenného kĺbu dokážeme zlepšiť funkčnosť v ramennom kĺbe, alebo umožniť pacientovi efektívne rehabilitovať.  

Účinky blokády nadlopatkového nervu:

Blokádu realizujeme, ako bolo vyššie spomenuté, z dvoch dôvodov.

Diagnostická hodnota výkonu – zablokovaním prenosu signálov nadlopatkovým nervom do mozgu vieme zhodnotiť, či ide o bolesť periférnu alebo centrálnu, respektíve zistíme mieru centralizácie u pacienta (to znamená, že na bolesti majú vplyv aj iné mechanizmy, ako napríklad iba poškodenie chrupavky či väziva v ramennom kĺbe) a na základe nášho zistenia (t.j. aký efekt blokáda bude mať) prispôsobíme a individualizujeme liečebný plán pacienta. Liečba chronickej bolesti sa tak stáva vysoko personalizovanou, kde doplnením ostatných techník liečby chronickej bolesti tak zvyšujeme úspešnosť liečby bolesti. Tu je potrebné si uvedomiť, že bolesť v ramennom kĺbe nemusí vznikať len z dôvodu poškodenia chrupavko-kosteného-väzivového aparátu ramenného kĺbu, ale pôvod môže mať aj inde – napríklad v krčnej chrbtici, alebo priamo v mozgu (centrálna bolesť). Väčšinou to býva kombinácia viacerých faktorov, a to práve potrebuje algeziológ zistiť, aby bol v liečbe chronickej bolesti úspešný.

Terapeutická hodnota výkonu – zablokovaním transportu bolestivého signálu – blokádou nadlopatkového nervu, jednoducho povedané, zredukujeme bolestivosť v kĺbe a pacientom sa tak výrazne zmení kvalita života – môžu sa učesať, urobiť si make-up, zodvihnúť svoje dieťa či vnúča na ruky, šoférovať, zdvihnúť bremeno, či robiť šport alebo cvičiť. Môžu, v priaznivom prípade, robiť činnosti, ktoré doteraz robiť nemohli.

V našom kontexte, veľmi dôležitým dôvodom je – umožnenie rehabilitácie a FBLR liečby, ktorá by, v primeranej miere, mala po blokáde nasledovať.

Kedy a pre koho je blokáda nadlopatkového nervu vhodná:

Blokádu indikujeme pri bolesti v ramennom kĺbe, ktorá vzniká z rôznych  dôvodov. Ak sa rozprávame o chronickej bolesti tak sú to nasledovné diagnózy: bolesť v ramennom kĺbe, syndróm manžety rotátorov, syndróm zamrznutého ramena, impigement syndróm, PHS, entezopatie, kapsulitídy, burzitídy, tendinitídy a pod. V podstate ide o bolesť, ktorá môže vzniknúť následkom preťaženia, či už pri práci, bežnom živote či pri športe, bolesť vyplývajúca z degeneratívnych príčin či poúrazovo.

Pre koho nie je táto blokáda vhodná?

Blokáda sa neindikuje pri klasických kontraindikáciách – tj pacient musí byť v čase blokády zdravý – bez respiračného či iného infektu, bez zvýšenej teploty, bez zápalového ochorenia, bez kožných ochorení v mieste vpichu, bez porúch zrážanlivosti krvi a pod. Nesmie byť alergický na lokálne anestetiká.

Takisto – kĺb musí byť známok lokálneho zápalu, bez začervenania, bez náplne.

Pacient musí byť vždy vyšetrený ortopédom, prípadne iným špecialistom, aby sa jasne poznal pôvod chronickej bolesti.

Ako prebieha tento výkon?

Výkon prebieha za sterilných podmienok, realizuje ho lekár, algeziológ, za použitia bariérových pomôcok, v sterilných rukaviciach a pri sterilnom rúškovaní okolo miesta vpichu.

Pacient je o povahe výkonu poučený na ambulancii, kde sa s lekárom preberú všetky úkony ohľadom informovanosti pacienta, aby mal pacient dostatok času na opýtanie sa prípadných otázok. Pred výkonom sestra „zaistí“ pacientovi venózny prístup (flexila, ako pri infúzii), odmeria vitálne funkcie, event. odmeria zrážanlivosť krvi špeciálnym prístrojom, ktorým disponuje x – pain clinic, a to z kvapky krvi (takže pacient nemusí ísť k obvodnému lekárovi, aby toto vyšetrenie podstúpil u neho).

Pacient je pri výkon v sede, na stoličke, lekár je za ním, asistujúca sestra pred pacientom. Lekár si najprv vymeria miesto vpichu, označí ho. Miesto vpichu sa nachádza na chrbte, nad lopatkou, resp v určitej vzdialenosti na spojnici medzi okrajom lopatky a ramenným kĺbom.

Po ozrejmení miesta vpichu, sa vykoná dezinfekcia miesta vpichu, aplikuje sa sterilné rúško na oblasť ramena, lekár si nasadí sterilné rukavice.

Zrealizuje sa lokálna infiltrácia miesta vpichu lokálnym anestetikom.

Samotná blokáda nervu sa realizuje sonograficky (pod USG kontrolou) alebo neurostimulačne, kedy sa špeciálnou neurostimulačnou ihlou identifikuje nadlopatkový nerv.

Po identifikácii nervu  (neurostimulačne, alebo sonograficky) sa aplikuje do jeho blízkosti (čiže nie do nervu, do nervu nepicháme!) lokálne anestetikum a kortikoid.

Miesto vpichu je dobre prístupné, vpich je zväčša plytký (v porovnaní napríklad s „obstrekom,“ alebo pichaním kolagénu do kĺbu), pacienti ho znášajú dobre.

Výkon trvá krátko, zhruba 10 minút. Po jeho ukončení je pacient sledovaný na expektačnom lôžku po dobu 60 minút, potom odchádza domov.

Aké sú možné komplikácie výkonu?

Komplikácie sú zriedkavé, minimálne, ale môžu nastať zmeny v tlaku krvi, či frekvencii srdca, čo môže mať za následok pocit na zvracanie, závrat.

Môžu sa tiež vzácne vyskytnúť krátkodobé poruchy hybnosti či citlivosti v končatine (teplo, mravenčenie, slabosť), ktoré sú reverzibilné, dočasné.

O všetkých možných komplikáciách bude pacient oboznámený pri vyšetrení na ambulancii chronickej bolesti, avšak bývajú naozaj veľmi zriedkavé.

Aké sú opatrenia pred výkonom?

Dostavte sa na výkon aspoň desať minúť vopred, doma môžete užiť ľahké raňajky, vypiť tekutiny, užiť svoje tradičné lieky. Ak užívate lieky na riedenie krvi – tie po dohode s lekárom event. vysadiť (podľa toho aké) určitú lehotu. Doneste si so sebou uterák, nealkoholický nápoj, nežujte žuvačku.

Aký je režim po výkone?

Po výkone je pacient 60 minút monitorovaný na našom pracovisku, následne odchádza v sprievode inej osoby domov. Nesmie šoférovať. V deň výkonu dodržiavať kľudný a pokojový režim.

Objednajte sa k nám na blokádu nadlopatkového nervu.