Nebulizácia (vdychovanie)
kyseliny hyalurónovej

Čo je nebulizačná liečba kyselinou hyalurónovou?

Je to inhalačná liečba, tj. liečba vdychovaním lieku (v tomto prípade kyselina hyalurónová), ktorá sa špeciálnym prístrojom, nebulizátorom, mení z kvapaliny na aerosól, ktorý sa potom vdychuje cestou kyslíkovej masky.

Nebulizačná liečba patrí k dôležitým liečebným metódam v medicíne. Umožňuje aplikáciu liečiva do dýchacích ciest a do pľúc jednoduchým spôsobom – vdychovaním aerosólu pri oxygenoterapii alebo vdychovaním vzduchu, nemusíme nič podávať intravenózne, alebo užívať tabletky, či kvapky.

Výhody nebulizačnej liečby:

  • silný lokálny účinok v extrémnych periférnych oblastiach dolných dýchacích ciest (až na úrovni mechúrikov – alveol)

  • silný terapeutický účinok v pomerne krátkom čase, bez záťaže pacienta („stačí len dýchať“)

Prečo je kyselina hyalurónová v dýchacích cestách tak dôležitá?

Kyselina hyalurónová je hlavná molekulárna súčasť mimobunkovej hmoty v celom organizme – a aj dýchacej sústave – či už sú to horné dýchacie cesty, bronchiálne (prieduškové) žliazky, bunky sliznice dolných dýchacích ciest. Kyselina hyalurónová tu zohráva dôležitú úlohu – podporuje mukociliárny transport (ochranná funkcia sliznice), pokrýva a chráni dýchacie cesty pred baktériami či vírusmi, aktívne bráni vzplanutiu infekcie.

Pri akomkoľvek ochorení dýchacieho systému dochádza k narušeniu jej tvorby, a všetky prospešné funkcie, ktoré zabezpečuje, sú výrazne oslabené.

Dôležitú úlohu zohráva aj u alergikov – napomáha odstraňovať alergény a zlepšuje výkonnosť tracheobronchiálneho stromu.

Účinky nebulizácie kyseliny hyalurónovej:

Nebulizácia kyseliny hyalurónovej pôsobí v dýchacích cestách – horných i dolných – protektívne a regeneračne. Preniká do medzibunkových priestorov dýchacieho epitelu, bráni difúzii makromolekúl, reguluje migráciu populácií buniek zúčastňujúcich sa na zápalových reakciách, hydratuje dýchací trakt, uľahčuje odstraňovanie katabolitov a alergénov. Výsledkom je zvýšenie odolnosti dýchacieho epitelu, zvýšenie stupňa ochrany pred prenikaním vírusov či baktérií cez epitel dýchacích ciest (ochrana pred infekciou), zlepšenie mukociliárneho trasnportu (pohyb riasiniek sliznice dýchacích ciest, čo je dôležitý obranný mechanizmus organizmu).

Kedy a pre koho je nebulizačná liečba kyselinou hyalurónovou vhodná?

Ak sa liečite na astmu, chronickú obštrukčnú chorobu bronchov („chronická bronchitída“), ak ste po zápalovom ochorení dýchacích ciest (angína, zápal nosohltanu, hltanu, priedušnice, priedušiek), ak trpíte ochoreniami hlasiviek alebo ste po operácii prínosových dutín, pri liečbe zachrípnutia, pri poruchách hlasu.

Mimoriadne dobrý efekt sa zaznamenal u pacientov po prekonanom ochorení Covid, kde inhalácia kyseliny hyalurónovej preukázateľne zvyšuje regeneráciu buniek epitelu dýchacích ciest a prispieva k reparačným pochodom pľúcneho tkaniva.

Pre koho nie je vhodná?

Ak trpíte príznakmi akútneho respiračného ochorenia (bez kašľa, kýchania, bolestí hrdla, zvýšenej teploty, či iných príznakov ochorenia dýchacích ciest).

Ako prebieha výkon

Nebulizačná liečba sa realizuje počas oxygenoterapie / inhalácii vzduchu. Po konzultácii s lekárom sa dozviete, či je pre vás táto liečba vhodná.

Je nutné zakúpiť si kyslíkovú masku, ktorá sa môže použiť opakovane, pri jednotlivých sedeniach (zoberiete si ju so sebou domov).

Liečebná stratégia

Odporúča sa 5 – 10 sedení, výkon trvá zhruba 30 – 45 minút.

Objednajte sa k nám na nebulizáciu