Ozónová hemoterapia

Ozónová hemoterapia má mimoriadne pozitívne účinky na posilňovanie našej obranyschopnosti. Napomáha organizmu v boji proti infekciám (baktériám, vírusom, plesniam) či iným škodlivým vplyvom okolia. Absolvovať ju môžu zdraví aj chorí pacienti, ktorí chcú posilniť svoj imunitný a antioxidačný systém. Zdraví jedinci budú profitovať zo zvýšenej odolnosti, vitality, pracovnej výkonnosti a vnútornej pohody. Chorí pacienti môžu doplniť farmakoterapiu a zastabilizovať svoje chronické ochorenia, prípadne predísť vzniku dlhodobých komplikácií.

Liečba ozónom je v súčasnosti mimoriadne populárna. Aktuálne štúdie ukazujú, že napomáha zvyšovať odolnosť imunitného aj antioxidačného systému. Tie sú dôležité pre celkové fungovanie organizmu:

 • Imunitný systém má za úlohu chrániť organizmus pred škodlivými inzultmi, ktoré by ho mohli poškodiť – sú to rôzne patogény z vonkajšieho prostredia, ako napríklad vírusy, baktérie, plesne a iné.

 • Škodlivé môžu byť aj produkty metabolizmu, čiže chemické látky, ktoré sú výsledkom biochemických reakcií prebiehajúcich priamo v bunkách organizmu.

 • Mimoriadne dôležitú úlohu v zachovaní obranyschopnosti organizmu zohráva aj antioxidačný systém. Likviduje tzv. voľné radikály, ktoré sú produktom normálneho bunkového metabolizmu organizmu.

 • Ak antioxidačný systém nefunguje tak, ako má, voľné radikály sa hromadia a vzniká tzv. oxidačný stres. Pri dlhodobom trvaní sa spolupodieľa na vzniku najrôznejších ochorení, ako sú neurodegeneratívne ochorenia, autoimunitné a metabolické choroby, chronický únavový syndróm, znížená produktivita či znížená odolnosť voči chorobám.

Samozrejme, prioritu v posilnení imunity a sily antioxidačného systému organizmu majú predovšetkým režimové opatrenia, ako sú racionálna strava, dostatočný príjem vitamínov, pohyb na čerstvom vzduchu a na slnku, šport, psychická pohoda a dostatok spánku. Pokiaľ tieto režimové opatrenia nestačia, je žiaduce posilniť imunitu vhodnými liečebnými metódami. Jednou z nich je aj ozónová hemoterapia, ktorá sa využíva pri rôznych indikáciách. Je vhodná pre široké spektrum pacientov, využiť ju môžu napríklad:

 • Zdraví jedinci na zvýšenie vitality, obranyschopnosti a vnútornej pohody.

 • Športovci na zvýšenie výkonu a regeneračnej schopnosti.

 • Pacienti po jednoduchom operačnom výkone na urýchlenie rekonvalescencie.

 • Pracovne vyťažení klienti, ktorí hľadajú efektívny spôsob prinavrátenia vitality a pracovnej výkonnosti.

 • Ľudia, ktorých trápi znížená pracovná alebo sociálna výkonnosť, nepozornosť, slabá koncentrácia, znížená flexibilita a nízka schopnosť prispôsobiť sa zmenám v rodinnom či pracovnom živote.

 • Zdravé osoby na zvýšenie obranyschopnosti organizmu v kontexte s chrípkovými ochoreniami, prechladnutím či Covid epidémiou. Ozónová hemoterapia totiž vykazuje mimoriadne dobré výsledky pri rekonvalescencii po prekonanej infekcii.

 • Ľudia, ktorých trápia časté opary na tvári (herpes labialis), pásové opary (herpes zoster) alebo tzv. postherpetická neuralgia.

 • Chorí pacienti, ktorí môžu podporiť a doplniť farmakoterapiu za účelom zlepšiť vitalitu organizmu, zastabilizovať svoje chronické ochorenia, prípadne predísť vzniku dlhodobých komplikácií.

Objednajte sa k nám na biodermálne nite.