TENS – transkutánna elektrická nervová stimulácia

Čo je TENS?

TENS je skratka neinvazívnej metódy liečby bolesti, je to transkutánna elektrická nervová stimulácia (nič sa nepichá, teda žiadne ihly, či injekcie, ktoré by pacienta boleli).

Ide o aplikáciu striedavého elektrického prúdu nízkej intenzity malými elektródami, ktoré sú priložené na pokožku, vďaka čomu dochádza k ovplyvneniu vedenia signálu bolesti nervovými vláknami z miesta poškodenia (chrbát, kĺb) do mozgu. Výsledok teda je – znížené vnímanie bolesti.

Účinky TENS:

TENS má silné analgetické účinky, ktoré sú potvrdené vo výskumoch i klinicky.

Účinok TENS-u na vnímanie bolesti, čiže na zníženie jej intenzity, je vysvetľovaný tzv. „Vrátkovou teóriou tlmenia bolesti.“ Táto teória bola predstavená priekopníkmi v neuro(pato)fyziológii Dr. Wall a Dr. Melzackom v roku 1965 a za svoj objav veľkých vedeckých i klinických rozmerov získali prestížnu Nobelovu cenu za Medicínu.

Wall a Melzack pomenovali a opísali mechanizmy, ktoré sa podieľajú v procese transportu prenosu bolestivého signálu z periférie do mozgu  a na základe týchto vedeckých faktov bol práve vytvorený prístroj TENS.

Vrátková teória (vrátka chápeme ako pomyselné „vráta – bránu,“ ktorá reguluje prenos elektrického signálu nervovým vláknom), veľmi zjednodušene povedané, vysvetľuje prenos signálov nervovými vláknami nasledovne:

Ľudské telo disponuje niekoľkými typmi nervových vláken. Sú to jednak A-delta vlákna a C vlákna, ktoré sú zodpovedné za transport rýchlej a pomalej zložky bolesti a existujú aj A-beta nervové vlákna, ktoré sú dôležité pri vnímaní dotyku, chladu a vibrácií.

Vrátková teória bolesti hovorí – ak podráždime vhodným stimulom A-beta vlákna, tak ich aktivita vedie k tomu, že prenos bolestivého signálu A-delta a C vláknami sa utlmí. To vedie k zníženiu vnímania bolesti. Vratková teória je teóriou, a aj napriek tomu, že nevie vysvetliť niektoré iné fenomény bolesti (fantómová bolesť, alebo prečo pri rovnakom stimule u dvoch jedincov, každý z nich pociťuje bolesť inak, inou intenzitou a neberie do úvahy biopsychosociálnu povahu chronickej bolesti) je v histórii medicíny a bolesti veľmi dôležitá.

TENS robí presne toto, čo popísali laureáti Nobelovej ceny v roku 1965 za Medicínu – dráždi/aktivuje špecifické konkrétne nervové vlákna v pokožke (A- beta vlákna), a ich aktivita vedie k tomu, že bolestivý impulz (napríklad z kolena či z chrbtice) sa neprenesie inými nervovými vláknami ( A-delta a C vlákna) cez miechu do mozgu. A teda – človek nepocíti silnú bolesť, eventuálne prenos bolestivého signálu z miesta poškodenia cez miechu do mozgu je výrazne obmedzený. Do „hry,“ ako účinkuje TENS vstupujú však aj ďalší hráči – ako sú napríklad endorfíny alebo tzv. descendentný inhibičný systém v regulácii bolesti, či zlepšenie prekrvenia svalov a pod.

Aplikáciou TENS-u si tak pacient zníži bolesť tam, kde ho bolí, a čo je dobre, efekt pretrváva aj po ukončení aplikácie.

Kedy a pre koho je TENS metóda liečby bolesti vhodná:

TENS je indikovaný v liečbe nasledujúcich bolestivých stavov: bolesti pohybového aparátu, predovšetkým ide o bolesti chrbta, krčnej a bedrovej chrbtice, bolesť kĺbov, neuralgie, menštruačné bolesti u žien, športové úrazy.

Pre koho nie je TENS vhodný?

Ide o pacientov, ktorí majú implantovaný kardiostimulátor, defibrilátor alebo iné kovové či elektronické zariadenie, u pacientov, ktorí majú používajú iné neurostimulačné zariadenie, u gravidných. Opatrnosť je vhodná u pacientov s epilepsiou. TENS sa nepoužíva na oblasť hlavy, tváre, úst, krku (nad veľké cievy a nervy), nepoužíva sa transtorakálne (elektróda na chrbte a vpredu na hrudníku, súčasne), a ani na oboch končatinách súčasne (horných i dolných naraz).

Samozrejmosťou je, že sa neaplikuje na kožu, ktorá je poranená, ak sú na nej vyrážky, zápal, výrony, kŕčové žily a pod.

Ako prebieha tento výkon?

TENS je mimoriadne ľahko použiteľnou pomôckou v liečbe bolesti. Prístroj pozostáva z generátora elektrického prúdu, tzv. hlavnej jednotky, ku ktorému sú pripojené elektródy s gélovými vankúšikmi. Elektródy sa nalepia na miesto bolesti, zvolí sa stimulačný program a stimulácia prebieha po dobu max 30 minút. Jedna kúra si vyžaduje 10 sedení, ideálne ako súčasť analgetickej infúznej či vitamínovej infúznej liečby, alebo iných regeneračno – relaxačných intervencií v x – pain clinic.

Výkon je hradený zo zdravotného poistenia. Pacient musí byť pred výkonom vyšetrený lekárom ambulancie chronickej bolesti.

Aké sú možné komplikácie výkonu?

Komplikácie sú zriedkavé, minimálne, ale môžu nastať zmeny v tlaku krvi, či frekvencii srdca, čo môže mať za následok pocit na zvracanie, závrat.

Aké sú opatrenia pred výkonom?

Dostavte sa na výkon aspoň desať minúť vopred, doma môžete užiť ľahké raňajky, vypiť tekutiny, užiť svoje tradičné lieky. Doneste si so sebou uterák, nealkoholický nápoj, nežujte žuvačku.

Aký je režim po výkone?

Výkon nie je spojený so žiadnymi špeciálnymi režimovými opatreniami.

Objednajte sa k nám na transkutánnu elektrickú nervovú stimuláciu