Tlaková kaudálna blokáda

Čo je tlaková kaudálna blokáda?

Tlaková kaudálna blokáda je intervenčný algeziologický výkon, ktorý sa najčastejšie realizuje pri bolestiach v krížovej oblasti s vyžarovaním alebo bez vyžarovania bolesti do dolných končatín. Pri tomto výkone sa za sterilných podmienok aplikuje lokálne anestetikum (s alebo bez kortikoidu) v roztoku s fyziologickým roztoku, v objeme 10 – 50 ml, cez kanálik v krížovej kosti. Vstup do kanálika (je to vstup do kaudálneho epidurálneho priestoru) sa nachádza medzi kostrčou a krížovou kosťou. Výkon sa realizuje za prísnych sterilných podmienok.

Účinky tlakovej kaudálnej blokády:

Roztok, ktorý aplikujeme do kanálika v krížovej kosti, v rôznom objeme, putuje v chrbticovom priestore (v tzv. epidurálnom priestore) smerom nahor, do driekovej oblasti, kde sa uplatňuje jednak účinok lokálneho anestetika (analgetický), kortikoidu (protizápalový), fyziologického roztoku (tlakovo – objemový efekt).

Účinok blokády pri bolesti krížov je teda komplexný – dochádza k prerušeniu vedenia bolestivého impulzu, dochádza k relaxácii stiahnutých paravertebrálnych svalov a k uvoľneniu zablokovaných medzistavcových kĺbikov. Takisto sa uplatňuje protizápalový a protiopuchový účinok na komprimovaný miechový koreň a mechanický efekt aplikovaného roztoku (mechanický tlak) na anatomické štruktúry vedie k čiastočnej redukcii útlaku na miechový koreň okolitými štruktúrami.

Kedy a pre koho je tlaková kaudálna blokáda vhodná?

Výkon sa indikuje najčastejšie u pacientov, ktorí trpia na bolesť krížov (lumbalgia, lumboischialgický syndróm, chronické, event. aj akútne exacerbácie) s vyžarovaním alebo aj bez vyžarovanie do dolných končatín.

Pacient musí byť v sledovaní neurológa, event aj neurológa a mal by mať realizované zobrazovacie vyšetrenie v danej oblasti (CT, MR).

Výkon je súčasťou komplexného prístupu v liečbe bolestí chrbta (krížová oblasť) a okrem terapeutického významu má aj diagnostickú výpovednú hodnotu, keď nám jeho efekt veľa napovie o zodpovedných mechanizmoch vzniku bolesti u konkrétneho pacienta (existujú aj tzv.centrálne príčiny bolesti chrbta).

Pre koho nie je tlaková blokáda vhodná?

Blokáda sa neindikuje pri klasických kontraindikáciách – tj pacient musí byť v čase blokády zdravý – bez respiračného či iného infektu, bez zvýšenej teploty, bez zápalového ochorenia, bez kožných ochorení v mieste vpichu, bez porúch zrážanlivosti krvi a pod.

Ako prebieha tento výkon?

Výkon prebieha za prísnych sterilných podmienok, realizuje ho lekár v sterilnom operačnom plášti, za použitia bariérových pomôcok, v sterilných rukaviciach.

Pacient je o povahe výkonu poučený na ambulancii, kde sa s lekárom preberú všetky úkony ohľadom informovanosti pacienta, aby mal pacient dostatok času na opýtanie sa prípadných otázok. Pred výkonom sestra „zaistí“ pacientovi venózny prístup (flexila, ako pri infúzii), odmeria vitálne funkcie, event. odmeria zrážanlivosť krvi špeciálnym prístrojom, ktorým disponuje x – pain clinic, a to z kvapky krvi (takže pacient nemusí ísť k obvodnému lekárovi, aby toto vyšetrenie podstúpil u neho).

Pacient si ľahne na brucho, sestra mu vypodloží brucho valcom/matracom, a obnaží krížovo – kostrčovú oblasť, na prste má nasadený oxymeter.

Nasleduje dezinfekcia miesta vpichu a zarúškovanie miesta vpichu, nakoľko výkon prebieha za prísnych aseptických podmienok.

Miesto vpichu sa nachádza medzi kostrčou a krížovou kosťou, povrchovo (cca 1 cm pod povrchom kože. Toto je veľký rozdiel napr. s ozónoterapiou, PRT, či obstrekmi – ktoré sa aplikujú v driekovej oblasti, a omnoho vyššie.

Miesto vpichu pri tlakovej kaudálnej blokáde je uložené povrchovo, je ľahko prístupné. Lekár ho infiltruje lokálnym anestetikom a následne vpichne tenkú ihlu do kanálika. Pacient to pocíti ako mierne pichnutie.

Po overení správnej polohy ihličky, lekár aplikuje cez ihlu do tejto oblasti zmes lokálneho anestika, kortikoidu a fyziologickým roztokom, jemne, pomaly, určité množstvo roztoku. Pacient v tejto fáze výkonu môže cítiť jemné tlaky v sedacích svalov, ano-genitálnej oblasti, či v stehnách. Pacienti tento výkon tolerujú dobre.

Výkon sa ukončí vytiahnutím ihličky. Následne je pacient sledovaný a monitorovaný po dobu 90 minút.

Aké sú možné komplikácie výkonu?

Komplikácie sú zriedkavé, minimálne, ale môžu nastať zmeny v tlaku krvi, či frekvencii srdca, čo môže mať za následok pocit na zvracanie, závrat.

Môžu sa tiež vzácne vyskytnúť krátkodobé poruchy hybnosti či citlivosti v dolných končatinách (teplo, mravenčenie, slabosť v nohách), ktoré sú reverzibilné, dočasné.

O všetkých možných komplikáciách bude pacient oboznámený pri vyšetrení na ambulancii chronickej bolesti, avšak bývajú naozaj veľmi zriedkavé.

Aké sú opatrenia pred výkonom?

Dostavte sa na výkon aspoň desať minúť vopred, doma môžete užiť ľahké raňajky, vypiť tekutiny, užiť svoje tradičné lieky. Ak užívate lieky na riedenie krvi – tie po dohode s lekárom event. vysadiť (podľa toho aké) určitú lehotu. Doneste si so sebou uterák, nealkoholický nápoj, nežujte žuvačku.

Aký je režim po výkone?

Po výkone je pacient 60 minút monitorovaný na našom pracovisku, následne odchádza v sprievode inej osoby domov. Nesmie šoférovať. V deň výkonu dodržiavať kľudný a pokojový režim.

Objednajte sa k nám na tlakovú kaudálnu blokádu.