Ambulantné intervenčné výkony

Blokáda ganglion sphenopalatinum

Blokáda záhlavového nervu (n. occipitalis)

Blokáda periférneho nervu

Blokáda nadlopatkového nervu (n. suprascapularis)

Tlaková kaudálna blokáda